Individuell programvare

Ønsker du mer krutt enn en vanlig "steg 1"-programmering kan gi?

MGMotor har kalibrert programvare til flere raske Saaber, flere av dem med godt over 300 hk og også modeller med både T5 og T7 motorstyring med ytelse over 400 hk.

Turbo

MGMotor utfører individuell mapping av Saab turbomotorer med Trionic 5 og Trionic 7 motorstyresystem. En individuell mapping bør utføres når det er gjort større eller mindre modifikasjoner, slik at motorstyringen spiller på lag med motor og kringliggende utrustning. Dette er veien å gå når man vil ha høy effekt og samtidig god kjørbarhet og motorkarakter. Selvsagt med motorens elektroniske sikkerhetsnett intakt!

Dersom du planlegger å gjøre modifikasjoner som vil kreve individuell programvare, er det alltid en fordel å gå igjennom dette med den som skal utføre mappingen først. Ta derfor kontakt i god tid, valg av f eks bensindyser og turbolader kan bety mye for hvordan motoren vil oppføre seg, og hvor lang tid det vil ta å kalibrere programvaren.

Før arbeidet med programvaren starter, utføres en kontroll av motorens sensorikk og tetthetskontroll av innsugssystemet. Oppdages feil i forbindelse med kontroll, inkluderes enkle utbedringer.

Internt kvalitetssystem benyttes ved alt arbeid med programvare, for å sikre at resultatet blir så godt som mulig, hver gang. Det gir også sporbarhet i arbeidet som er utført.

Pris for individuell mapping:

3.750,- for forarbeid og de første to timers arbeid i bilen. Deretter 625,- pr time. Prisene er inkl mva. 

Med høy og spesialisert kompetanse på Saabs turbomotorer og styresystem, tilbyr MGMotor også rådgivning i forbindelse med motorbygg og komponentvalg i forkant av mappingen, noe som kan spare deg for unødvendige innkjøp og timevis med mapping for å få halvgode løsninger til å spille sammen.

MGMotor tar også gjerne oppdraget som totalleverandør av tjenester til ditt prosjekt, med både motorbygg og programvare.