Enveisventiler EVAP

Ventilene som omtales her finnes på 9-3 med Trionic 7 motorstyring.

Synes du bilen går dårligere enn den skal? En vanlig årsak er at en av enveisventilene til tankutluftingssystemet er defekt. Bilen vil da gå på grunnladetrykk. Tankutluftingen filtreres gjennom et kullfilter, som luftes til motorens forbrenningsluft når motoren går for å hindre utslipp av hydrokarboner til atmosfæren. Systemet benevnes også EVAP.

Her forklares hvordan du enkelt kan kontrollere disse ventilene selv. Ved kjøp av trim hos MGMotor inngår kontrollen i prisen, og utføres alltid før trimming.

Systemet har to ventiler. Ventilene sitter på et plastrør som ligger langs venstre side av motorens ventildeksel, sett forfra. Røret er via et T-stykke koblet mot slange R på magnetventilen for ladetrykksregulering i den ene enden (Figur 4), og til en stuss på baksiden av spjeldhuset i den andre enden (Figur 2).

Ventilen nærmest spjeldhuset er vist på Figur 1.

9-3 Evap Spjeld

Figur 1: EVAP-ventil nærmest spjeldhuset.

Ved kontroll av denne ventilen, kobles slangen mot spjeldhuset av (Figur 2). Ved å blåse i ventilen kontrolleres funksjonen. Den skal være tett når man blåser, kan man blåse igjennom så er den defekt.

9-3 Evap Spjeld 2

Figur 2: Kobling av EVAP-slange mot spjeldhus

Ventilen nærmest magnetventilen for ladetrykk er vist i Figur 3.

9-3 EVAP APC

Figur 3: EVAP-ventil nærmest magnetventilen for ladetrykk. Luftmassemåler øverst, baksiden av hovedlykt nederst.

Ved kontroll av denne ventilen, kobles slangen mot T-stykket av (Figur 4). Vær forsiktig så T-stykket som er i plast ikke knekker. Ved å blåse i ventilen kontrolleres funksjonen. Den skal være tett når man blåser, kan man blåse igjennom så er den defekt.

9-3 Evap Apc 2

Figur 4: Kobling til EVAP-slange mot magnetventilens R-slange.

Ved defekt(e) ventil(er), kan nytt plastrør med begge ventilene kjøpes nytt hos Saab-forhandler. Ønsker man en like god og rimeligere løsning, kan en enveisventil for drivstoff kjøpes løst og settes inn i tillegg til den defekte. Sammen med en ekstra slangebit kan den nye ventilen enkelt settes inn ved koblingspunktene i Figur 2 og 4, avhengig av hvilken ventil som er defekt. Vær nøye med at ventilen monteres med korrekt flowretning.