Magnetventil ladetrykk

Styresystemet på Saab 9-5 med bensin og BioPowermotorer, Trionic 7, bruker i motsetning til det eldre Trionic 5 luftmassen inn til motoren, og ikke ladetrykket, som setpunkt under regulering. Begge bruker likevel en magnetventil til å regulere turboens ladetrykk. Magnetventilen som benyttes av Trionic 7 er kjent for å være holdbar, men når den er defekt så vil motoren enten gå på grunnladetrykk, eller den vil lade ukontrollert og det vil oppstå et kraftig rykk i bilen, når motorstyringen registrerer en forhåndsinnstilt luftmasseverdi som gir fuel cut, som er en sikkerhetsfunksjon. Grunnladetrykket er det trykket som turboens wastegate er innstilt til å åpne ved, funksjonen er rent mekanisk. Magnetventilens oppgave er å bypasse en del av trykket fra C til R, når et høyere trykk enn grunnladetrykket skal oppnås.

Magnetventilen er koblet til tre slanger, som i de andre endene er koblet til hhv kompressorhuset (C), wastegateaktuatoren (W) og retur til turboens innløpsrør (R), se Figur 1.

 System

Figur 1: Magnetventilen med slanger C, W og R. På eldre modeller er det i tillegg et T-stykke på R-slangen, hvor EVAP-systemet er tilkoblet.

Slangene som er originalmontert er av typen silikonslange, og er aldringsbestandig. Kontroller likevel at de er hele, og at de sitter godt på alle tilkoblingsnipler.

På selve ventilen er det markert hvilken nippel som skal kobles til hhv C, W og R, se Figur 2.

Utganger

Figur 2: Bokstavene indikerer korrekt kobling av slangene.

Dersom turboen lader ukontrollert og styresystemet går i fuel cut, kontrolleres magnetventilen og slangene for lekkasje. Selve ventilen kontrolleres ved å koble av slangene, holde for nippel W og blåse i nippel C. Her skal ved være tett, dersom det lekker til R er ventilen defekt.

Dersom ventilen ikke bypasser trykk til R, vil motoren aldri få høyere trykk enn grunnladetrykket. Kontrollér sikringen til magnetventilen, og kontrollér at ladetrykket ikke aktivt reguleres ned av styreenheten på grunn av andre feil før bytte av ventil.